Biyani College – Rajasthan Patrika Edufest 2024
May 23, 2024
Vidya Sagar Institute – Dainik Bhaskar Education & Career Fair 2024
May 23, 2024

NIMS University - Rajasthan Patrika Edufest 2024


NIMS University is a state private medical and technical university in Jaipur, Rajasthan, India.

Brand Name
NIMS University


Exhibition Name

Rajasthan Patrika Edufest 2024

Exhibition Date
17-19 May 2024

Location
VT Road, Mansarovar, Jaipur